Werkgeversbenadering

We combineren de intensieve begeleiding met een vraaggerichte werkgeversbenadering. In onze optiek is de accountmanager voor de werkgever een HRM-adviseur die over de volle breedte van het veld met de werkgever kan sparren. De accountmanager weet wat er speelt in de branche en kent de toekomstige ontwikkelingen. Hij of zij denkt mee over creatieve oplossing en bouwt op die manier aan een langdurige relatie met de werkgever. Kansen zien of creëren en waar mogelijk het bespreken van “social return on investment” niet schuwen.

Werkgeversadviseur

Maar vraaggericht betekent ook denken van uit de doelgroep van deelnemers. Lukraak vacatures werven waarvoor we geen aanbod hebben werkt uiteindelijk contra-productief. Want daar heeft de werkgever niets aan. Als het accountmanagement naar werkgevers goed wordt aangepakt, zo is onze ervaring, dan kunt u 30 tot 50% meer matches tot stand brengen dan zonder accountmanagement. Zo levert de werkgeversbenadering daadwerkelijk een bijdrage aan de uitstroom uit de WWB.

Bovendien, de arbeidsmarkt gaat na 2014 weer aantrekken. En de nieuwe participatiewet komt er ook aan. Door nu te starten met een vraaggerichte werkgeversbenadering kunt u straks de kansen voor uw eigen doelgroep dubbel verzilveren.