Resultaten Project Wageningen veelbelovend

In de periode november 2012 – maart 2013 is in opdracht van de gemeente Wageningen de intensieve groepsgewijze begeleiding projectmatig opgezet. Volgens de methodiek van Direct naar werk! is gestart met een eerste groep van 12 deelnemers. Na een aanloopperiode was eind december 2012 de eerste match een feit. Op 31 december stroomde de eerste deelnemer uit naar een reguliere baan. In de maanden januari tot en met maart 2013 slaagden we erin om het bestand elke maand met gemiddeld 10 WWB-klanten te verlagen. 2/3 stroomde via de begeleiding door naar regulier werk. 1/3 werd aan de poort verwezen naar de groepsaanpak, en koos er vervolgens voor om af te zien van een aanvraag. Als deze trend doorzet neemt het bestand van Wageningen in 2013 aanzienlijk af en maken veel mensen (met de juiste begeleiding) een stap in de goede richting: meedoen door betaald werk.