Over ons

De aanpak Direct naar werk! wordt uitgevoerd door een netwerkorganisatie van projectleiders, werkcoaches en accountmanagers. Drijvende krachten achter het concept zijn René van der Aa en Michel Kollau. Beiden zijn werkzaam als zelfstandig adviseur en manager binnen het veld van Werk, Inkomen en Zorg. Zij bespreken met u de opdracht en kunnen u op alle terreinen van Direct naar werk! adviseren en ondersteunen. Van beleid tot en met uitvoering.

 

 René van der Aa 2016 klein bijgesneden

René van der Aa

René van der Aa is 25 jaar werkzaam binnen de gemeentelijke wereld van sociale zaken. Waarvan de laatste 10 jaar als zelfstandig consultant en manager. Naast zijn activiteiten bij Direct naar werk! René adviseert gemeenten over participatiebeleid (WWB en Wmo), armoedebeleid, handhaving en bedrijfsvoering. René over Direct naar werk! : “In IJsselstein was ik operationeel verantwoordelijk voor het project IJsselstein Werkt. Sinds 2010 begeleiden twee werkcoaches / accountmanager in een groepgewijze aanpak WWB-ers naar regulier werk. Ik heb van dichtbij meegemaakt hoe deelnemers binnen enkele weken een ongelofelijke ontwikkeling maken. Ze leren niet alleen van de werkcoaches, maar vooral ook van elkaar. De investering weegt gemakkelijk op tegen de opbrengst. Dit is de manier voor gemeenten in de komende jaren om werk te maken van uitstroom. Ook in tijden van crisis worden goede resultaten geboekt”.

René is betrokken geweest bij projecten op het gebied van de Wmo, Kwaliteitszorg, Organisatieontwikkeling en Bekijk het profiel van René op LinkedIn

_______________________________________________________________________________

 MichelMichel Kollau

Michel Kollau is ruim 25 jaar werkzaam op het terrein van werk, inkomen, participatie, bemiddeling, werving, selectie, re-integratie en werkgeversbenadering. Hij heeft diverse management functies bekleed bij zowel publieke als commerciële ondernemingen.

Momenteel is Michel werkzaam als zelfstandig adviseur en interim manager. Michel over Direct naar Werk: Groepsgewijze begeleiding is op zich niet nieuw. Maar onze aanpak kent enkele unieke succesfactoren. De combinatie van het creëren van veel dynamiek in de groep waar deelnemers zich door laten beinvloeden in combinatie met een vraaggerichte werkgeversbenadering is er één van. Dat betekent dat we niet lukraak vacatures werven die we niet kunnen vervullen, maar dat we vanuit een vraaggerichte benadering met oog voor de beschikbare deelnemers bouwen aan een duurzame relatie. De accountmanager moet zich samen met de werkcoach verantwoordelijk voelen voor de beste match. Dan ontstaan de mooiste dingen.

Bekijk het profiel van Michel op Linkedin

Geef een reactie