Onze dienstverlening

Eén misverstand willen we graag voorkomen. Wij zijn geen re-integratiebedrijf.

Onze dienstverlening heeft één doel. Snel uitstroom realiseren. We kunnen dit snel projectmatig voor u opzetten. Maar we blijven niet eeuwig. Uiteindelijk moet u het zelf gaan doen. Onze werkcoaches kunnen uw eigen klantmanagers en coaches begeleiden om de methodiek onder de knie te krijgen. Binnen welke termijn dit vorm krijgt bepaalt u zelf.

Aan de werkgeverskant helpen onze accountmanagers om uw werkgeversdienstverlening goed in te richten.

Niet één opdrachtgever wil precies hetzelfde. De ene heeft behoefte aan beleidsadvies, de ander wil direct starten. Wij werken daarom altijd met een heldere opdrachtomschrijving, met duidelijke doelstellingen en een einddatum. De gesprekken die voorafgaan aan de opdracht zijn altijd kosteloos en vrijblijvend. In deze gesprekken helpen we u zonodig om de opdracht te verhelderen en resultaten te definiëren. Wij werken op basis van het principe “afspraak is afspraak”.

Afspraak is afspraak