Het programma

Het programma van Direct naar werk! is geen keurslijf. Het bestaat uit modules die op maat worden ingezet. De behoefte van de deelnemers staat centraal.

Maar er is wel een rode draad. Het uitgangspunt is dat de deelnemer zelf de regie heeft over zijn bemiddeling. De coach stuurt stevig op de actieve inzet van de deelnemer. Eén van de succesfactoren is dat de deelnemer vijf dagen per week van 9.00 tot 12.00 aanwezig is. Op deze ochtenden wordt een structuur geboden. Van 9.00 tot 10.00 is er gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen, het toelichten van opdrachten, of het geven van een korte intensieve training. Tussen 10.00 en 12.00 zijn de deelnemers aan de slag met praktijkopdrachten, rollenspellen, of worden ze 1 op 1 begeleid door een werkcoach.

Het centrale thema: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? We helpen mensen zo nu dan een drempeltje over.
Stapsgewijs brengen we ze op een hoger plan, zodat ze steeds meer durven.

Ski

Het ochtendprogramma neemt gemiddeld 3 tot 4 weken in beslag. Dan is de deelnemer over het algemeen klaar” voor de middagactiviteit. In een kleinere groep van maximaal 7 gaan de deelnemers voor elkaar netwerken in de virtuele ”Stichting samen naar werk”.

De deelnemer blijft meedoen tot de baan is gevonden, tenzij de belemmeringen zodanig zijn dat bemiddeling naar regulier werk niet mogelijk is. Dit is meestal 2 weken na de intake duidelijk. De gemiddelde tijd van start tot uitstroom naar werk ligt tussen 4 en 6 weken. Het programma wordt ondersteund door het Werkboek van Direct naar werk!

Training