Resultaten Project Wageningen veelbelovend

In de periode november 2012 – maart 2013 is in opdracht van de gemeente Wageningen de intensieve groepsgewijze begeleiding projectmatig opgezet. Volgens de methodiek van Direct naar werk! is gestart met een eerste groep van 12 deelnemers. Na een aanloopperiode was eind december 2012 de eerste match een feit. Op … Continue reading