Welkom

Welkom bij Direct naar werk! Een methode voor gemeenten om de begeleiding naar regulier werk van mensen met een WWB-uitkering serieus zelf te organiseren.

Verschillende gemeenten doen op dit moment ervaringen op met groepsgewijze begeleiding van werkzoekenden. Wij hebben de methodiek doorontwikkeld naar een goede balans tussen individuele coaching en de effecten van groepsdynamiek. Dit in combinatie met een gerichte werkgeversbenadering.

Groepstraining

U koopt bij ons geen re-integratietraject in. Wij komen u helpen om deze vorm van groepsgewijze begeleiding in uw gemeente op korte termijn zelf ter hand te nemen en binnen uw eigen organisatie uit te voeren. Dit doen we door uw klantmanagers te trainen en begeleiden, en u zonodig met tijdelijke capaciteit te ondersteunen.

Enkele uitgangspunten:

  • geen lang re-integratietraject, maar de kortste weg naar werk;
  • deelnemers komen dagelijks van 9.00 tot 12.00 naar Direct naar werk! in uw eigen gemeente;
  • we ondersteunen u tijdelijk, u gaat het uiteindelijk zelf doen. U bepaalt zelf het tempo van implementatie;
  • we helpen u “meer te doen met minder”. Twee werkcoaches begeleiden gelijktijdig 20 tot 30 deelnemers;
  • met een vraaggerichte werkgeversbenadering creëren we nieuwe kansen voor deelnemers;

De aanpak kan op maat voor uw organisatie worden toegepast. Het gaat om uitvoering, gewoon doen! Ervaringen in eerder uitgevoerde projecten leert ons: binnen 4 tot 6 weken operationeel, binnen 8 weken de eerste uitstroomresultaten.

Geef een reactie